Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Nowy przewodniczący Kolegium IPN

Zdjęcie portretowe prof. Polaka na tle zieleni
Prof. dr hab. Wojciech Polak fot. fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Wojciech Polak z Wydziału Nauk Historycznych został nowo wybranym przewodniczącym Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

Gremium, którego przewodniczącym został prof. Polak, jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Zadaniem Kolegium jest m.in. opiniowanie kierunków działalności i programów badawczych IPN, a także wyrażanie opinii o przedstawionych przez prezesa IPN kandydatach na stanowiska kierownicze w Instytucie Pamięci Narodowej. To kolejna kadencja prof. Polaka w roli przewodniczącego. W latach 2018-2021 (przez trzy kadencje) pełnił funkcję przewodniczącego tego ciała, a w latach 2021-2023 był jego wiceprzewodniczącym.

Kadencja przewodniczącego i wiceprzewodniczących, którymi zostali prof. dr hab. Tadeusz Wolsza i dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL, rozpoczęła się 6 lipca. Przedstawiciele zostali wybrani przez członków Kolegium IPN na posiedzeniu, które odbyło się 21 maja, w związku z upływem rocznej kadencji dotychczasowego prezydium.

pozostałe wiadomości