Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zaproszenie na konferencję w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Na beżowym tle jasne litery z tytułem konferencji, czasem i miejscem jej odbywania, zilustrowane archiwalną fotografią mężczyzny pozującym przy nadrzecznym słupem granicznym.
Strona tytułowa programu konferencji fot. nadesłane

W dniach 13-14 czerwca 2024 roku w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbędzie się międzynarodowa konferencja pod tytułem „Granice i ludzie. Społeczne następstwa powojennych podziałów państwowych w Europie Centralnej i Wschodniej 1918-1939”. Głównym tematem dyskusji będzie społeczny odbiór zaniku starych i recepcja nowych granic państwowych oraz wpływ tej sytuacji na życie mieszkańców.

Możliwy jest udział on-line po zgłoszeniu na adres: marlena.brzozowska@muzeumrolnictwa.pl (do 12 czerwca bieżącego roku).

Konferencja jest organizowana przez Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Departament Kultury Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego oraz Katedrę Historii Wojskowej WNH UMK.
Patronują jej także: Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii Litwy, Archiwum Główne Akt Dawnych oraz Polska Misja Historyczna w Würzburgu.
Kierownikami naukowymi konferencji są dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK i dr hab. Krzysztof Kania, prof. UMK z Katedry Historii Wojskowej naszego Instytutu oraz mgr Marlena Brzozowska z Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

PROGRAM KONFERENCJI

13 czerwca 2024 roku (czwartek)

10.00-10.20 otwarcie konferencji
10.20-10.40 prof. Robert Barta (Uniwersytet w Debreczynie), Ethnicities and nations versus nation states and political aspects. The post WWI Central and East European borders in turmoil
10.40-11.00 dr hab. Krzysztof Latawiec, prof. UMCS, Granica rosyjsko-austriacka w Królestwie Polskim w latach 1889-1918. Kwestie administracyjne, społeczne i gospodarcze. Zarys problematyki
11.00-11.20 dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN, Mniejszość i większość w procesie budowy państwowości Środkowo-Wschodniej w 1918 roku

11.20-11.50 dyskusja
11.50-12.10 przerwa

12.10-12.30 prof. dr hab. Mariusz Wołos (UKEN), Człowiek pogranicza a sprawa wschodniej granicy Rzeczypospolitej. Misja Aleksandra Więckowskiego do Rosji Sowieckiej w 1919 roku
12.30-12.50 dr Kinga Czechowska (IPN Bydgoszcz), Mniejszość żydowska wobec problemów Polski dokumentów referatu żydowskiego MSZ
12.50-13.10 mgr Marlena Brzozowska (MR Ciechanowiec), Społeczne skutki zniesienia granicy na Nurcu i proces scalania Ciechanowca po odzyskaniu niepodległości
13.10-13.30 dr hab. Joanna Gierowska-Kałłaur, prof. IH PAN, Konsekwencje kolejnych podziałów administracyjnych dokonywanych przez okupacyjne władze Ober-Ost dla mieszkańców ziem byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego

13.30-14.00 dyskusja
14.00-14.30 wernisaż wystawy „Jaćwingowie. Zapomniani wojownicy”
14.30-15.20 przerwa obiadowa

15.20-15.40 dr hab. Helena Głogowska, prof. UKW, Konsekwencje traktatu ryskiego dla Białorusinów
15.40-16.00 dr Andrei Czarniakiewicz (SEW UW), „Bałachowcy” - wojna będzie czy nie będzie? Żołnierze byłych oddziałów gen. S. Bułak-Bałachowicza w Polsce w okresie międzywojennym (1921-1939)
16.00-16.20 prof. dr hab. Piotr Cichoracki (UWr.), Ucieczki do ZSRS na północnym odcinku granicy polsko-sowieckiej w latach 1937-1939

16.20-16.50 dyskusja

 

14 czerwca (piątek)

9.30-9.50 dr Andrejs Gusačenko (Uniwersytet Łotwy), From the Complex of Imperial Political Nation to the Complex of Ethnic Minority: Russians in the Interwar Latvia
9.50-10.10 dr hab. Krzysztof Buchowski, prof. UwB, Po obu stronach linii Focha na Suwalszczyźnie w latach 1919-1923
10.10-10.30 dr Tomas Balkelis (Instytut Historii Litwy), Violence, Nation-Building and 'National Indifference' in the Polish-Lithuanian Borderland, 1920-1939
10.30-10.50 dr Paweł Libera (IH PAN), Granica, której nie było: kwestia graniczna w stosunkach polsko-litewskich w okresie międzywojennym i jej konsekwencje dla ludności obu państw
10.50-11.10 dr Tomasz Błaszczak (Uniwersytet Witolda Wielkiego), Normalizacja ruchu przez granicę polsko-litewską wiatach 1938-1939
11.10-11.30 dr Rimantas Miknys (Instytut Historii Litwy), Problem nabywania obywatelstwa na Wileńszczyźnie w 1939 roku w kontekście rozważań Michała Romera

11.30-12.00 dyskusja
12.00-12.20 przerwa

12.20-12.40 dr hab. Mariusz Korzeniowski, prof. UMCS, Polskie środowisko polityczne w Kijowie wobec traktatu brzeskiego z 9 lutego 1918 roku
12.40-13.00 prof. dr hab. Michał Klimecki (UMK), Granice na rzece Zbrucz - rozważania wokół polskiej i ukraińskiej tożsamości narodowej w pierwszej połowie XX wieku
13.00-13.20 prof. dr hab. Ihor Sribniak (Kijowski Stołeczny Uniwersytet im B. Hrinczenki), Granica polsko-sowiecka i rumuńsko-sowiecka jako połączenie tranzytowe dla agentów ukraińskich służb specjalnych: specyfika funkcjonowania sieci tajnych punktów kontrolnych Sztabu Partyzancko-Powstańczego Armii URL (1921)
13.20-13.40 mgr Natalia Kurylchuk (Kijowski Stołeczny Uniwersytet im B. Hrinczenki), Nielegalna migracja, bandytyzm i przemyt na granicy sowiecko-polskiej na przykładzie „pogranicza olewskiego”
13.40-14.00 dr hab. Oleg Razyhrajev (Uniwersytet w Łucku), Niespokojne pogranicze. Stan bezpieczeństwa na wołyńskim odcinku wschodniej granicy II RP w okresie międzywojennym

14.00-14.30 dyskusja

pozostałe wiadomości