Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

O serii wydawniczej "Kijowskie chrześcijaństwo"

Młody mężczyzna w marynarce, z krótką brodą, siedzący przy stole, w tle inni uczestnicy spotkania.
Dr Ivan Almes (Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie) fot. nadesłane

We wtorek 23 kwietnia 2024 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK będzie gościł dr Ivan Almes z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, który weźmie udział w kolokwium zatytułowanym Kijowskie chrześcijaństwo - koncepcja historii religii i seria wydawnicza. Spotkanie odbędzie się w Sali Rady Wydziału (C.0.39) w Collegium Humanisticum UMK, rozpoczęcie o godzinie 13.00.

Organizatorami kolokwium są: Wydział Nauk Historycznych UMK, Ukraiński Uniwersytet Katolicki i Centrum Kultury Religijnej im. Ihora Skoczylasa.

Kolokwium dotyczy koncepcji i serii wydawniczej „Kyivan Christianity”, która ma na celu rekonceptualizację historii religii i kultury Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy Kijowa. Centralnym punktem prowadzonych badań jest Kijów, a nie Moskwa, Rzym czy Konstantynopol. Z Kijowa kultura rozprzestrzeniała się na północ (aż do terytorium Kurlandii - współczesnej Litwy, Łotwy i Estonii), na południe (Słowiańszczyzna - współczesna Mołdawia i północna Rumunia), na zachód (eparchia przemyska i mukaczewska) i na wschód (na przykład eparchia Biełgorod w XVIII-wiecznej Rosji). W drugiej części wydarzenia zostanie zaprezentowana seria wydawnicza składająca się z 32 tomów i zawierająca publikacje źródeł historycznych w języku cerkiewnosłowiańskim, łacińskim, włoskim i staropolskim zaczerpniętych ze zbiorów archiwalnych zachowanych na Ukrainie, w Polsce, na Białorusi, Litwie, w Serbii, Austrii i Archiwum Watykańskim, a także prace monograficzne.

 

Program Colloquium Kijowskie chrześcijaństwo - koncepcja historii religii i seria wydawnicza

23 kwietnia 2024, godz. 13.00

13.00-13.10 Powitanie – prof. Stanisław Roszak, dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK

13.10-13.50 dr Ivan Almes (Ukraiński Katolicki Uniwersytet, Lwów) "Chrześcijaństwo kijowskie": nowa koncepcja nowożytnej historii religii?

13.50-14.10 Komentarze (prof. Wioletta Zielecka-Mikołajczyk, prof. Tomasz Kempa)

14.10-15.00 Pytania

pozostałe wiadomości