Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zmarł dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK

Młody mężczyzna z krótką brodą, widoczny z profilu, za laptopem i stosem teczek, wygłasza wykład w auli Collegium Humanisticum UMK.
dr hab. Jarosław Centek, profesor UMK fot. z archiwum IHiA UMK

W niedzielę 29 października 2023 roku, po długiej chorobie, w wieku 43 lat zmarł nasz Przyjaciel, Kolega, Nauczyciel Akademicki dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK z Katedry Historii Wojskowej naszego Instytutu. Odszedł od nas wybitny uczony, człowiek wielkiego serca i prawości. Jego śmierć stanowi dla nas ogromną stratę.

Msza święta żałobna odbyła się 3 listopada 2023 roku o godzinie 12.00 w Kościele pod wezwaniem świętego Józefa (ulica Świętego Józefa 23/35) w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na "nowym" Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Poznańskiej 146-148.

Jarosław Centek urodził się 10 maja 1980 roku w Toruniu. W 1999 roku ukończył V Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, a w latach 1999-2004 studiował na kierunku historia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Zafascynowany historią wojskową, zaangażował się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Miłośników Dawnego Oręża i Ubioru Wojskowego, którego prezesem był latach 2001-2004. Uczestniczył w seminarium magisterskim prof. Waldemara Rezmera, pisząc pracę Generał pułkownik Hans von Seeckt 1866-1936. Studiował też na uniwersytecie poczdamskim w ramach programu "Socrates". Po uzyskaniu tytułu magistra, podjął studia doktoranckie z historii na Wydziale Nauk Historycznych UMK. Również pod kierunkiem prof. Waldemara Rezmera napisał rozprawą doktorską Reichsheer 1921-1926. Organizacja, uzbrojenie, umundurowanie i wyszkolenie. W dniu 13 maja 2008 roku Rada Wydziału Nauk Historycznych UMK nadała mu stopień naukowy doktora (przygotowana dysertacja została uznana za wyróżniającą). Od 2008 roku pracował nieprzerwanie w naszym Instytucie. Aktywnie uczestniczył w powołaniu kierunku wojskoznawstwo na Wydziale Nauk Historycznych i był kierownikiem Niestacjonarnych Studiów Wojskoznawstwa. W październiku 2016 roku Rada WNH nadała mu stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, specjalność: historia najnowsza Polski i powszechna, historia wojskowa. W roku 2023 przyznano mu Brązowy Medal za Długoletnią Służbę. Prywatnie mąż i ojciec, w ostatnim czasie popularyzował wybrane zagadnienia z historii wojskowej na swoim kanale na platformie YouTube (kliknij, aby przejść).

pozostałe wiadomości