Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Profesor Marcin Pawlak z referatem na konferencji badaczy miast starożytnych

Kilkudziesięcioosobowa grupa kobiet i mężczyzn - uczestników konferencji - stojąca na dziedzińcu przed podcieniami średniowiecznego budynku z czerwonej cegły.
Uczestnicy konferencji "Ktistes. Mythological and historical founder of Ancient Cities and Colonies. Memory, Mythography, Traditions and Representation" fot. materiały organizatorów

W dniach 25-26 września 2023 roku w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja Ktistes. Mythological and historical founder of Ancient Cities and Colonies. Memory, Mythography, Traditions and Representation, która zgromadziła uczonych z osiemnastu europejskich uniwersytetów. Wśród nich był również profesor Marcin N. Pawlak, który wygłosił referat zatytułowany Tib. Claudius Atticus – ktistes in Gyhteion

Konferencja została zorganizowana przez międzynarodową grupę badawczą „City and Other Social and Political Structures of the Ancient World”, w skład której, obok profesora Pawlaka, wchodzą badacze z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Università di Bologna, Università di Sacro Cuore di Milano, Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di Pavia i Université de Tours.

pozostałe wiadomości