Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zasłużona dla polskiej nauki

Zdjęcie ilustracyjne
Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK fot. fot. Michał Klag

Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK z Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL została odznaczona Srebrnym Medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" nadawanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

Medal "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" (łac. mądrość i prawda) przyznawany jest osobom mającym szczególne zasługi dla nauki i szkolnictwa wyższego, w tym także osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego oraz uczelniom, fundacjom, instytutom badawczym i stowarzyszeniom.

Prof. Sylwia Galij-Skarbińska odebrała odznaczenie 31 lipca 2023 r. w Dworze Artusa podczas debaty odbywającej się w ramach cyklu seminariów poświęconych nauczaniu Jana Pawła II. dodatkowo w trakcie wydarzenia Złotym Medalem "Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas" uhonorowana została była marszałek Senatu prof. Alicja Grześkowiak.

Sylwia Galij-Skarbińska (ur. 1978 roku w Żninie) -  dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w uniwersyteckim Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL. W pracy badawczej zajmuje się historią Polski w XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po 1945 roku aż do czasu przełomu w roku 1989.  Publikowane przez nią prace w tym obszarze dotyczą w głównej mierze funkcjonowania grup i środowisk opozycyjnych, ich walki z komunistycznym reżimem, represji ze strony aparatu bezpieczeństwa, w tym i funkcjonowania służb specjalnych w PRL. Autorka monografii: Uniwersytet wobec inwigilacji: postawy polityczne środowiska akademickiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1970–1980 w świetle akt Służby Bezpieczeństwa, Toruń 2011, 2012; The transformation of civil secret service in Poland in 1989-1990, Toruń 2016; Model zmiany cywilnych służb specjalnych w Polsce w latach 1989–1990: powstanie Urzędu Ochrony Państwa, Toruń 2019. Jest także współautorką monografii m. in.: "Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi": obóz internowania w Potulicach 1981-1982, Gdańsk 2015, wydanie wznowione w 2021 r. (współautor Wojciech Polak); Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie 1939-2019, Kraków 2019 (współautor Wojciech Polak. W 2020 roku monografia otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS, w kategorii: historia); Nikczemność i honor: stan wojenny w stu odsłonach, Kraków 2021 (współautorzy: Wojciech Polak, ks. Michał Damazyn); Najmłodsi bohaterowie. Historia polskich dzieci X-XXI w. Opowieści o walce i cierpieniu, Kraków 2023 (współautorzy: Wojciech Polak, ks. Michał Damazyn). Dorobek naukowy dr hab. Sylwii Galij-Skarbińskiej prof. UMK obejmuje także inne monografie współautorskie, redakcje i współredakcje naukowe oraz liczne artykuły naukowe w monografiach zbiorowych, a także artykuły w czasopismach, opracowania tekstów źródłowych. Dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska, prof. UMK zajmuje się także  szeroko zakrojoną działalnością popularyzatorską najnowszych dziejów Polski. Bierze udział w licznych prelekcjach, wykładach, spotkaniach z czytelnikami, a także konferencjach o charakterze naukowym, popularnonaukowym i dydaktycznym oraz inicjatywach skierowanych dla młodzieży szkolnej.  W czerwcu 2022 r. została uhonorowana wyróżnieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "za działalność naukową w zakresie badań najnowszej historii Polski, zwłaszcza regionu kujawsko-pomorskiego oraz popularyzację dziejów naszych ziem i związanych z nimi postaci". W grudniu 2022 roku otrzymała Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

pozostałe wiadomości