Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Spotkania polsko-białoruskie

W dniach 14-18 października 2019 r. Instytut Historii i Archiwistyki UMK, wraz z Państwowym Uniwersytetem im. Franciszka Skaryny w Homlu (Białoruś) organizuje Spotkania polsko-białoruskie. W zamyśle organizatorów przedsięwzięcie to, analogicznie do organizowanych przez IHiA już od trzech lat Spotkań polsko-ukraińskich, ma być imprezą cykliczną. Spotkania poświęcone będą historii oraz współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja Spotkań polsko-białoruskich zrealizowana zostanie jako projekt w ramach programu MOST. W jej ramach odbędzie się Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

Ramowy program Spotkań polsko-białoruskich:

14 X 2019r. (poniedziałek)

Przyjazd białoruskich uczestników seminarium z Homla do Torunia.

 

15 X 2019 r. (wtorek)

Zapoznanie białoruskich uczestników projektu z infrastrukturą Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (zwiedzanie kampusu uniwersyteckiego, budynku Collegium Humanisticum, Biblioteki Uniwersyteckiej).

 

16 X 2019 r. (środa)

Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat:

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa

W seminarium czynny udział wezmą:

Ze strony białoruskiej dr Elena Dubrauka, dr Andrei Krotau, dr hab. Ryhor Łaźko, dr hab.Mikałai Miazha;

Ze strony polskiej dr hab. Jarosław Centek, dr hab. Maciej Krotofil, dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK, prof. dr hab. Waldemar Rezmer.

 

17 X 2019 r. (czwartek)

Spotkania uczestników seminarium z władzami Wydziału Nauk Historycznych UMK oraz Instytutu Historii i Archiwistyki UMK.

Spotkania poświęcone zostaną omówieniu dalszej współpracy naukowej pomiędzy Wydziałem Nauk Historycznych UMK i Wydziałem Historycznym Państwowego Uniwersytetu im. Franciszka Skaryny w Homlu (wspólne projekty badawcze, wymiana osobowa, organizacja konferencji i seminariów naukowych)

 

18 X 2019 r. (piątek)

Wizyta białoruskich uczestników seminarium w pozauniwersyteckich placówkach naukowych i kulturalnych działających w Toruniu.

 

19 X 2019 r. (sobota)

Wyjazd białoruskich uczestników seminarium z Torunia.

pozostałe wiadomości