Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Spotkania polsko-białoruskie

obrazek: Seminarium polsko-białoruskie "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa", Toruń, 15.10.2019 r.
Seminarium polsko-białoruskie "Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa", Toruń, 15.10.2019 r.

W dniach 13-16 października 2019 roku na Wydziale Nauk Historycznych UMK w ramach projektu w ramach  programu MOST, realizowanego wspólnie z Katedrą Historii Wojskowej IHiA UMK, przebywała delegacja historyków z Wydziału Historycznego Państwowego Uniwersytetu im. Franciszka Skoryny w Homlu: prodziekan dr Elena Dubrauka, prof. dr hab. Ryhor Łaźko i dr hab. Mikałai Miazha.


Na wspólnym seminarium polsko-białoruskim Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa wygłoszono następujące referaty:
Prof. dr hab. Waldemar Rezmer (Toruń), "Operacja mozyska gen. Stanisława Bułak-Bałachowicza w listopadzie 1920 r. - fakty i mity";
Dr hab. Dorota Michaluk, prof. UMK (Toruń), "Rosja Radziecka wobec aspiracji niepodległościowych Białorusinów 1917-1920";
Dr hab. Maciej Krotofil, prof. UMK (Toruń), "Polskie władze wojskowe wobec aspiracji niepodległościowych Białorusinów i Ukraińców w latach 1919-1921";
Dr hab. Jarosław Centek, prof. UMK (Toruń), "Białoruś i wydarzenia w Europie Środkowo-Wschodniej z lat 1918-1920 z perspektywy niemieckich władz wojskowych";
Prof. dr hab. Ryhor Łaźko (Homel), "Proklamacja BSSR w kontekście wojny polsko-bolszewickiej";
Dr Elena Dubrauka (Homel), "Stanowisko Wielkiej Brytanii wobec wojny polsko-bolszewickiej";
Dr hab. Mikałai Miazha (Homel), "Traktat Ryski jako formowanie systemu wersalsko-ryskiego stosunków międzynarodowych w Europie Wschodniej";
Mgr Gizela Chmielewska (Bydgoszcz), "Ze wschodniej Białorusi do Bydgoszczy - polscy uchodźcy 1920-1921 roku".

Goście przyjęciu zostali przez Dziekana naszego Wydziału, a także uczestniczyli w wycieczce do Bydgoszczy, gdzie pod przewodnictwem pani Gizeli Chmielewskiej (autorki książek poświęconych ziemiaństwu kresowemu) obejrzeli miejsca związane z życiem i działalnością emigrantów z Mińszczyzny i Homelszczyzny osiadłych w tym mieście w latach 20. XX wieku.

pozostałe wiadomości