Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Wielka modernizacja – konferencja

Dwóch mężczyzn rękoma wskazuje wiszący na drzwiach plakat informujący o konferencji.
Kierownicy konferencji "Wielka modernizacja" - od lewej: prof. Jarosław Kłaczkow, prof. Marek Sioma fot. materiały organizatorów

W ramach grantu Nauka dla Społeczeństwa. Człowiek twórcą historii XXI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (17-20 września Białystok 2024) – w Lublinie odbędzie się w dniach 24-26 maja 2023 r. konferencja  pt. Wielka modernizacja – Europa Środkowa od połowy XIX do końca lat trzydziestych XX wieku. Jej kierownikami naukowymi są: dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, oraz i dr hab. Beata Surmacz (IEŚ).

Organizatorami instytucjonalnymi są: Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie. Tematem wiodącym uczynili organizatorzy modernizację, rozumiejąc ją jako proces, który, naszym zdaniem, pozwala nie tylko na wieloaspektowe spojrzenie na szereg zagadnień ale także na pokazanie ciągłości zachodzących procesów. Obrady odbędą się w dwóch panelach: Państwa i narody oraz Infrastruktura i metropolie.

Do pobrania:

Plakat konferencji w formacie jpeg (wielkość 1,4 MB)

Program konferencji w formacie pdf (wielkość 3,4 MB)

pozostałe wiadomości