Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Odszedł Profesor Mieczysław Wojciechowski

Starszy mężczyzna w okularach siedzi na tle półek z książkami.
Prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski fot. UMK TV

W dniu 30 grudnia 2022 roku w wieku 88 lat zmarł prof. dr hab. Mieczysław Wojciechowski, wieloletni pracownik Instytutu Historii i Archiwistyki Wydziału Nauk Historycznych UMK.

Pogrzeb Profesora odbędzie się w środę 4 stycznia 2023 roku w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny w Toruniu. O godzinie 11.30 rozpocznie się różaniec, a o godzinie 12.00 msza święta. Dalsze uroczystości odbędą się na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Profesor Mieczysław Wojciechowski urodził się 6 października 1934 roku w Starogardzie Gdańskim. Ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Starogardzie Gdańskim i w 1953 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1957 roku obronił pracę magisterską pod tytułem Niemiecka socjaldemokracja w okresie ustaw wyjątkowych 1878-1890, napisaną pod kierunkiem profesora Witolda Łukaszewicza. W roku 1962 uzyskał tytuł doktora, w 1979 tytuł doktora habilitowanego, a w osiem lat później profesora nadzwyczajnego nauk humanistycznych. W roku 1991 został profesorem zwyczajnym.

W Instytucie Historii i Archiwistyki pracował w latach 1957-2008. Sprawował między innymi funkcję dyrektora Instytutu (1981-1987) oraz kierownika Zakładu Historii Polski i Powszechnej 1918-1944/45 (1986-2005), był prodziekanem Wydziału Humanistycznego (1975-1981). Od 1990 roku przez cztery lata pełnił funkcję prezesa toruńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Był członkiem licznych komisji, komitetów i towarzystw naukowych w Polsce i zagranicą, przewodniczył Komisji Historii Stosunków Międzynarodowych przy Komitecie Nauk Historycznych PAN.

Prowadził badania nad dziejami Pomorza, Wielkopolski i Kujaw w drugiej połowie XIX i XX wieku oraz Torunia w okresie I wojny światowej i okresie międzywojennym.

Mieczysław Wojciechowski był czynnie związany z redakcjami czasopism historycznych. W latach 1969-1980 był redaktorem „Zeszytów Naukowych Acta Universitatis Nicolai Copernici”. W 1993 roku objął funkcję redaktora „Zapisek Kujawsko-Dobrzyńskich”. Ponadto współpracował z komitetami redakcyjnymi „Zapisek Historycznych”, „Rocznika Toruńskiego”, „Słownika Pomorza Nadwiślańskiego” oraz „Toruńskiego Słownika Biograficznego”.

Profesor był wielokrotnie wyróżniany: nagroda Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1978, 1979, 1982), Ministra Edukacji Narodowej (1986), Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (za całokształt działalności naukowej i dydaktycznej; 2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1986), Medal za zasługi dla rozwoju UMK (1999) i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1999).

pozostałe wiadomości