Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z nagrodą Prezesa Rady Ministrów

Mężczyzna w średnim wieku ubrany w garnitur opiera się o barierkę, spogląda w kierunku fotografującego.
Profesor Bogusław Dybaś fot. Andrzej Romański

Miło nam zawiadomić, że pracownik naszego Wydziału Nauk Historycznych UMK prof. dr hab. Bogusław Stanisław Dybaś wraz z kolegami: dr. hab. prof. IAE PAN Andrzejem Janeczkiem, prof. dr. hab. Zdzisławem Budzyńskim, dr. Waldemarem Mieczysławem Bukowskim, prof. dr. hab. Zdzisławem Stanisławem Nogą zostali laureatami nagrody Prezesa Rady Ministrów za Wydawnictwo źródłowe "Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783" w kategorii: osiągnięcie w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej.

W uzasadnieniu napisano:

Za edycję józefińskiej mapy Galicji, w 15 tomach i 38 voluminach. Jest to jedno z największych osiągnięć polskiej kartografii historycznej. Unikalne dzieło, opatrzone obszernym aparatem naukowym i szerokimi komentarzami jest niezwykle bogatym źródłem informacji dla wielu dyscyplin nauki. Jest zatrzymanym w czasie świadectwem przenikania się kultur i wspólnej historii Polaków i Rusinów, ważnym w kontekście współczesnych wydarzeń.

Lista laureatów

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture.