Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Listopadowy wieczór wspomnień

zdjęcia zmarłych profesorów

Dziekan Wydziału Nauk Historycznych prof. dr hab. Stanisław Roszak zaprasza na kolejny z cyklu Listopadowy wieczór wspomnień pt. "Warsztat naukowy Mistrza i Ucznia. Wspomnienia i opowieści", który odbędzie się 29 listopada 2022 r. o godz. 16:00 w sali Rady Wydziału Nauk Historycznych. Podczas spotkania chcielibyśmy porozmawiać o tym jak kształtowali swój warsztat naukowy nasi Mistrzowie, Ci już zmarli i z nostalgią wspominani, jak również Ci wciąż żyjący i aktywni zawodowo? O tym jak robimy to my sami - w różnym wieku, z różnych szkół i tradycji, podejmujący odmienne tematy? Co mówi to o nas jako ludziach i badaczach?

Sam warsztat chcielibyśmy potraktować bardzo szeroko, z jednej strony spoglądając m.in. na te jego elementy, które pozwalają zbierać i utrwalać dane jak np. fiszki. Z drugiej natomiast na te, które służyły wymianie myśli między badaczami czyli np. korespondencję. W tym szerokim kontekście, ciekawym problemem będzie również to jak warsztat naszych Mistrzów, a jak nasz, wpływa na kształt pozostających po badaczach spuściznach archiwalnych.

Zapraszamy całą społeczność Wydziału Nauk Historycznych do wzięcia udziału w spotkaniu, w trakcie którego podzielimy się swoimi opowieściami i wspomnieniami - zarówno z perspektywy naukowej, jak i bardziej osobistej.

Spotkanie poprowadzą dr Magdalena Wiśniewska-Drewniak i dr Hadrian Ciechanowski.

pozostałe wiadomości