Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zanim zbudowano Gdynię... - konferencja

obrazek: Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego [fot. NAC]
Zdjęcia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego fot. NAC

Wydział Nauk Historycznych  UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, Zakład Historii XX wieku IHiA UMK oraz Instytut Historii PAN - Pracownia Historii Pomorza i Krajów Bałtyckich zapraszają na konferencję Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich, która odbędzie się w Collegium Humanisticum UMK w dniach 6-7 grudnia 2018 roku (Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK, C.0.39).

PROGRAM KONFERENCJI

6 grudnia 2018 r. (czwartek)

12.00-12.15 Otwarcie konferencji
12.20-12.40 prof. dr hab. Ryszard Sudziński, Skutki przemian modernizacyjnych w gospodarce na ziemiach polskich w epoce rozbiorowej i ekonomiczne konsekwencje Wielkiej Wojny
12.40-13.00 dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski (IH PAN), U progu własnej państwowości. Niepodległa Polska jako wyzwanie modernizacyjne
13.00-13.20 dr Anna Tarnowska (UMK), Unifikacja i kodyfikacja prawa w procesie modernizacyjnym II Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji ziem byłego zaboru pruskiego
13.20-13.40 dr Maciej Wojtacki (Akademia Sztuki Wojennej), Pomiędzy kontynuacją a recepcją. Źródła polityczno-prawne kształtu struktury instytucjonalnej państwa w Konstytucji marcowej
13.40-14.00 dr hab. Janusz Mierzwa (UJ), Unifikacja i modernizacja administracji państwowej i samorządu w Drugiej Rzeczypospolitej. Dynamika procesów
14.00-14.20 dr Wojciech Mazur (UJ), Paryskie nauki. Francuska Misja Wojskowa w Polsce a postępy modernizacji sił zbrojnych II RP w latach 1919-1922
14.20-14.50 Dyskusja
14.50-15.50 Obiad
15.50-16.10 dr hab. prof. IH PAN Tomasz Łaszkiewicz (IH PAN), Ziemiaństwo pomorskie wobec przemian społecznych w pierwszych latach II Rzeczypospolitej
16.10-16.30 dr hab. Tomasz Krzemiński (IH PAN), Przekształcenie ludowego ruchu społecznego w partię polityczną na przykładzie „kulerszczyzny” w byłym zaborze pruskim
16.30-16.50 dr hab. Joanna Dufrat (UWr.), Odrodzenie państwa w 1918 r. a emancypacja polityczna kobiet
16.50-17.10 dr hab. prof. UKW Tomasz Kawski (UKW) Między modernizacją, stagnacją a upadkiem. Żydzi polscy w latach 1918-1922
17.10-17.30 mgr Mateusz Hübner (UMK), Zanim utworzono Fundusz Kultury Narodowej - droga do instytucjonalnej formy rozwoju polskiej kultury w pierwszym dziesięcioleciu Niepodległości
17.30-18.00 Dyskusja


7 grudnia 2018 r. (piątek)
 
10.00-10.20 dr hab. prof. UMCS Robert Litwiński (UMCS), O bezpieczeństwo wewnętrzne odrodzonej Rzeczypospolitej
10.20-10.40 dr hab. prof. UWr. Piotr Cichoracki (UWr.), U progu modernizacji czy rekonstrukcji? Województwa północno-wschodnie - bilans otwarcia
10.40-11.00 Dyskusja
11.00-11.15 Przerwa kawowa
11.15-11.35 dr hab. Elżbieta Słabińska (UJK), Zasoby ludzkie w gospodarce województwa kieleckiego w latach 1918-1926
11.35-11.55 dr Edyta Majcher-Ociesa (UJK), Przemysł województwa kieleckiego na początku Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia
11.55-12.15 dr hab. prof. UKW Zbigniew Zyglewski (UKW), Droga wodna Śląsk–Bałtyk w Polsce międzywojennej
12.15-12.35 dr Regina Pacanowska (UAM), Znaczenie rozwiązań prawno-administracyjnych II Rzeczypospolitej dla kształtowania systemu ochrony znaków towarowych
12.35-12.55 prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (UMK), W stronę drogowej modernizacji. Plany budowy szybkich dróg w Polsce w okresie międzywojennym na tle powszechnym
12.55-13.30 Dyskusja i zakończenie obrad

Kierownicy konferencji:

dr Zbigniew Girzyński
prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow
dr hab. prof. IH PAN Tomasz Łaszkiewicz
dr hab. prof. IH PAN Przemysław Olstowski

 

Sekretarz konferencji:

mgr Dominika Gołaszewska-Rusinowska
 

pozostałe wiadomości