Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

II konferencja z cyklu 'Natura - Homines - Historia'

obrazek:

Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Toruniu zapraszają na II konferencję z cyklu Natura - Homines - Historia: Interpretacje przyrody w przeszłości. Rozumienie, znaczenia, symbole, która odbędzie się w Toruniu w dniach 15-16 listopada 2018 r.

 

PROGRAM KONFERENCJI


Czwartek, 15 listopada 2018 r., sala nr AB.2.08

9.50-10.00 Otwarcie konferencji
10.00-10.20 Anna Wajda (UP JP2 Kraków), Funkcja przyrody w Biblii i w mitologii - podobieństwa i różnice
10.20-10.40 Lucyna Rotter (UP JP2 Kraków), Florarium christianum a Florarium profanum. Różnice i podobieństwa w semantycznym postrzeganiu świata flory
10.40-11.00 Sylwia Konarska-Zimnicka (UJK Kielce), Świat roślin a influencja kosmiczna w poglądach późnośredniowiecznych astrologów krakowskich
11.00-11.20 Beata Wojciechowska (UJK Kielce), Jeleń w średniowiecznej przestrzeni kulturowej (charakterystyka, symbolika, pożytki)
11.20-11.50 Dyskusja
11.50-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.20 Lucyna Kostuch (UJK Kielce), Polemos, mache, eirene. Wojna i pokój w świecie antycznych zwierząt
12.20-12.40 Elżbieta Wesołowska (UAM Poznań), Kwiaty w Arkadii. Wędrówki motywów
12.40-13.00 Magdalena Stuligrosz (UAM Poznań), Przedstawienia roślin i ich symbolika w pieśniach Pindara
13.00-13.20 Dyskusja
13.20-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-15.20 Aleksandra Arndt (UAM), Ekologiczny wymiar Wergiliuszowych Georgik
15.20-15.40 Radosław Piętka (UAM Poznań), Oktawian August i żaby
15.40-16.00 Mateusz Marszałkowski (UMK Toruń), Przedstawienia stworzeń wodnych w kodeksach iluminowanych skryptorium w Pelplinie w 2. połowie XIV wieku
16.00-16.20 Przerwa kawowa
16.20-16.40 Paweł Modrzyński (UMK Toruń), O symbolicznym karaniu zwierząt... Symbolika systemów penalnych odnośnie do zwierząt w teorii prawnej miast pruskich (XIII-XVI w.)
16.40-17.00 Piotr Oliński (UMK Toruń), Woda w narracjach kronik nadbałtyckich
17.00-17.20 Rafał Rosół (UAM Poznań), Przyroda w symbolice chrześcijańskiej. XVIII-wieczne emblematy z łacińskimi inskrypcjami w pojezuickim kościele farnym w Poznaniu
17.20-17.40 Adam Kucharski (UMK Toruń), Wiadomości o Wielorybie, jego polowaniu - używaniu. Prasowe informacje o przyrodzie na łamach Magazynu Warszawskiego (1784-1785)
17.40-18.00 Dyskusja


Piątek, 16 listopada 2018 r., sala nr AB.2.08

9.00-9.20 Witold Wojtowicz (US), Dafnis S. Twardowskiego a przyroda
9.20-9.40 Kazimierz Maliszewski (UMK Toruń), Badania przyrodnicze Johanna Wolfganga Goethego (1749-1832) i jego interpretacja świata przyrody
9.40-10.10 Andrzej Giza (UP JP2 Kraków), Polska kolonia w Harbinie: Biegunowość dwóch kultur w rozumieniu środowiska naturalnego i jego cywilizacyjnych przeobrażeń
10.10-10.30 Dyskusja
10.30-10.50 Magdalena Majorek (UMK Toruń), Roślinne motywy zdobnicze na trumnach z XVIII i XIX w. na wybranych przykładach z badań archeologicznych
10.50-11.10 Aleksander Smoliński (UMK Toruń), Elementy roślinne stosowane w polskiej i europejskiej symbolice wojskowej
11.10-11.20 Dyskusja
11.20-11.30 Przerwa kawowa
11.30-11.50 Filip Rogalski (IFiS PAN Warszawa), Subiektywizacja i dekorporacja – kilka uwag na temat statusu zwierząt w praktykach związanych z polowaniem u Indian Arabela (Amazonia peruwiańska)
11.50-12.10 Marek Wołodźko („Fundacja Kultury ponad kulturą”, Gdańsk), Ludzie i zwierzęta, psy i koty w Amazonii peruwiańskiej
12.10-12.30 Wojciech Piasek (UMK Toruń), Czy przyroda istniała od zawsze? Przyroda jako „fakt” kulturowy
12.30-12.50 Rafał Kleśta-Nawrocki (UMK Toruń), Czy wciąż możemy być ararami?
12.50-13.10 Dyskusja
13.10 Podsumowanie konferencji


Miejsce obrad:
Collegium Humanisticum,
ul. Władysława Bojarskiego 1
czwartek: sala AB.2.08
piątek: sala C.0.39

Organizatorzy konferencji:
dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK
dr hab. Radosław Piętka
dr hab. Wojciech Piasek

Sekretarze konferencji:
mgr Paweł Modrzyński
mgr Piotr Kołodziejczak

pozostałe wiadomości