Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

II Spotkania polsko-białoruskie

Mapa ukazująca terytorium Wielkiego Księstwea Litewskiego, odbitka jednobarwna, kolorowane granice oraz alegorie w narożnikach arkusza
Fragment mapy Polski, Litwy i Pomorza z roku 1711 autorstwa Petera Schenka fot. Special Collections and College Archives, Musselman Library, Gettysburg College

Katedra Historii Wojskowej oraz Katedra Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii i Archiwistyki UMK zapraszają na seminarium naukowe O Orle Białym i Pogoni oraz rozbiorach Rzeczpospolitej poświęcone symbolom państwowym Polski i Białorusi oraz rozbiorom Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Odbędzie się ono w środę 24 listopada 2021 roku o godz. 13.00 w Sali Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK (C.0.39) oraz w formie zdalnej na platformie BBB.

W programie przewidziano dwa wystąpienia:

dr Vadzim Anipiarkou (Studium Europy Wschodniej UW), Konfederacja targowicka a przyłączenie Białorusi i Litwy do Rosji

dr hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK  (UMK), dr Alaksiej Shalanda (Studium Europy Wschodniej UW), Herby państwowe Polski i Białorusi:  historia a współczesność

 

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu pt. ,,Spotkania polsko-białoruskie” prowadzonego od 2019 roku przez Katedrę Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Seminaria poświęcone są historii i współczesnym problemom Polski i Białorusi, a także wzajemnym relacjom obu państw. Pierwsza edycja ,,Spotkań...” zorganizowana była w ramach programu MOST jako Homelsko-toruńskie seminarium naukowe na temat: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 i jej następstwa.

pozostałe wiadomości