Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

O zbiorach pieczęci - konferencja on-line

Fotografia dolnej krawędzi dokumentu pergaminowego z licznymi, przywieszonymi na różnokolorowych sznurkach, pieczęciami woskowymi w różnych kolorach (czerwonym, czarnym), każda umieszczona w tak zwanej miseczce.
Konferencja ARCHIWALNE ZBIORY PIECZĘCI. CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW, METODY OPRACOWANIA, KONSERWACJA. fot. materiały organizatorów

W dniach 25-26 października 2021 r. odbędzie się konferencja ARCHIWALNE ZBIORY PIECZĘCI. CHARAKTERYSTYKA ZBIORÓW, METODY OPRACOWANIA, KONSERWACJA. Organizatorem spotkania jest Instytut Historii i Archiwistyki UMK pod patronatem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Konferencja odbędzie przy wykorzystaniu platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy na adres archiwaipieczecie@gmail.com, co umożliwi organizatorom udostępnienie linku do platformy, na której będzie odbywała się transmisja wystąpień.

PROGRAM KONFERENCJI

25 PAŹDZIERNIKA 2021

9.00 OTWARCIE OBRAD

9.20-9.40 MARCIN HLEBIONEK, Dlaczego pieczęcie?

9.40-10.00 ANNA CZAJKA, Sfragistyka i konserwacja - razem czy osobno? Dwa spojrzenia na historyczne dokumenty archiwalne

10.00-10.20 PAWEŁ GUT, Masowość materiału sfragistycznego w dokumentacji XIX-XX wiecznej

10.20-10.40 RAFAŁ GELO, Pieczęć jako źródło do badań toponomastycznych miast Okręgu Mazurskiego w latach 1945-1946

10.40- 11.00 DYSKUSJA

11.00- 11.10 PRZERWA

11.10-11.30 JITKA KŘEČKOVÁ, Pečeti ve fondech Národního archivu v Praze, metodologie a současný stav jejich zpracování

11.30-11.50 KRYSTYNA JELONEK-LITEWKA, ALDONA WARZECHA, Zbiory sfragistyczne Archiwum Narodowego w Krakowie - stan opracowania, zamierzenia i perspektywy edycji

11.50-12.10 PIOTR DYMMEL, Opracowanie tłoków pieczęci w Archiwum Państwowym w Lublinie

12.10-12.30 DYSKUSJA

12.30-12.40 PRZERWA

12.40-13.00 ALEKSANDRA STARCZEWSKA, Zbiór odcisków pieczęci gminnych z rejencji opolskiej z lat 1816-1933 - poszukiwanie, metody katalogowania i perspektywy badawcze

13.00-13.20 MARTINA BOLOM-KOTARI, Średniowieczne pieczęcie w Archiwum Miejskim w Brnie i próby ich udostępnienia

13.20-13.50 JOANNA KOWALIK BYLICKA, Pieczęcie w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Radzyniu Podlaskim. Charakterystyka i perspektywy opracowania

13.50-14.10 DYSKUSJA

14.10-15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00-15.20 PAWEŁ STRÓŻYK, Musea et sigilla. Rozpoznanie zbiorów sfragistycznych w muzeach

15.20-15.40 KAREL MARAZ, Sedláčkova sfragistická sbírka na Katedře pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (KPVHAS FF UK) v zrcadle interdisciplinarity

15.40-16.00 ARTUR HRYNIEWICZ, Zbiór pieczęci luźnych przechowywanych w Gabinecie Numizmatyczno-Sfragistycznym Muzeum Narodowego we Wrocławiu

16.00-16.20 OLEG ODNOROŻENKO, Źródła sfragistyczne w archiwach kijowskich

16.20-16.40 DYSKUSJA

16.40-16.50 PRZERWA

16.50-17.10 MAREK ADAMCZEWSKI, Odciski pieczęci przy dokumentach samoistnych w Archiwum Jasnogórskim (Częstochowa). Omówienie zbioru i jego charakterystyka

17.10-17.30 KS. ROBERT KUFEL, Zbiór tłoków pieczętnych w Archiwum Diecezjalnym w Zielonej Górze

17.30-17.50 DYSKUSJA; PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE PIERWSZEGO DNIA OBRAD

 

26 PAŹDZIERNIKA 2021

9.00-9.20 BOGUSŁAW MAŁUSECKI, Zbiór sfragistyczny Archiwum Państwowego w Katowicach oddziału w Gliwicach

9.20-9.40 PIOTR DYŻLĄ, Pieczęcie z zespołu Archiwum Dóbr Gołuchowskich w zasobie Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie - dzieje, zawartość, prace

9.40-10.00 ROBERT DEREWENDA, Pieczęcie w zasobie Archiwum Głównym Ruchu Światło-Życie

10.00-10.20 IWONA FISCHER, Pieczęcie i stemple ze zbioru Materiałów związanych z działalnością Rządu Ukraińskiej Republiki Ludowej w Tarnowie z lat 1919-1922

10.20-10.40 DYSKUSJA

10.40-10.50 PRZERWA

10.50-11.10 MARIUSZ NAWORSKI, Pieczęcie i stemple zachowane w zasobie Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu - stan opracowania

11.10-11.30 PIOTR FALKOWSKI, Zbiór tłoków pieczęci Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

11.30-11.50 JAGODA JANKOWSKA, XX-wieczne tłoki pieczęci w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu

11.50-12.10 DYSKUSJA

12.10-12.20 PRZERWA

12.20-12.40 AGNIESZKA ZAGRAJEK, Zespół gipsowych odlewów pieczęci średniowiecznych ze zbiorów Muzeum Dom Jana Matejki oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie w ujęciu ikonograficznym

12.40-13.00 PAWEŁ BABIJ, Rycerskie pieczęcie hełmowe do 1335 r. w zbiorach Archiwum Państwowego we Wrocławiu

13.00-13.20 MATEUSZ SUPERCZYŃSKI, Pieczęcie królów elekcyjnych w zasobie Archiwum Państwowego w Toruniu - kontynuacja projektu edytorskiego

13.20-13.40 JAGNA SOBEL, Katalog średniowiecznych pieczęci proboszczów śląskich kościołów parafialnych-kwerenda, opracowanie, edycja

13.40-14.00 DYSKUSJA

14.00-15.00 PRZERWA OBIADOWA

15.00-15.20 MAŁGORZATA MOMOT, Konserwacja (nie)widzialna. Zabezpieczenie pieczęci bez rekonstrukcji na przykładzie trzech dokumentów pergaminowych uwierzytelnionych majestatyczną pieczęcią woskową króla Kazimierza III Wielkiego

15.20-15.40 IVONA JABŁOŃSKA, Doświadczenia badawczo-konserwatorskie na przykładzie pieczęci woskowych książąt Mściwoja II oraz Przemysła II ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

15.40-16.00 IWONA KOTALA-SKIBA, Nowoczesne i dawne techniki przy powstaniu kopii Aktu Konfederacji Warszawskiej (1573)

16.00-16.20 MARCIN TOPCZAK, BEATA GRELEWICZ, PIOTR LASOTA, Koncepcja skanowania i druku 3D materiałów sfragistycznych przechowywanych w narodowym zasobie archiwalnym

16.20-17.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE OBRAD

pozostałe wiadomości