Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Legia Akademicka

obrazek:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wzorem lat ubiegłych, zamierza przystąpić do kolejnej edycji programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w ramach Legii Akademickiej. Na szkolenie mogą zapisać się studenci (studiów I stopnia, studiów II stopnia, jednolitych studiów magisterskich) dowolnego roku studiów, którzy posiadają obywatelstwo polskie.

W związku z tym od 1 lutego 2021 r., od godz. 20.00, na stronie:

https://usosweb.umk.pl/kontroler.php?_action=news/rejestracje/rejJednostki&jed_org_kod=0000000000

zostaną uruchomione zapisy na szkolenie teoretyczne w programie Legii Akademickiej. Zapisy potrwają do 28  lutego 2021 r. Równocześnie należy wypełnić i przesłać  w formie elektronicznej(.pdf) na adres mailowy: gosialm@umk.plodpowiedni wniosek:  http://bityl.pl/SSvm9 . Przesłanie wniosku jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia szkolenia.

Studenci będący podoficerami rezerwy, w ramach tegorocznej edycji Legii Akademickiej, mogą złożyć wniosek o szkolenie w module oficerskim. Wniosek taki należy do końca lutego 2021 r. przesłać bezpośrednio do Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”. O przesłaniu wniosku proszę poinformować Koordynatora Legii Akademickiej na Uczelni (gosialm@umk.pl).

Więcej informacji:

https://wkutorun.wp.mil.pl/pl/articleswazne-4/rusza-iv-edycja-legii-akademickiej/

https://www.umk.pl/studenci/legia/

pozostałe wiadomości