Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Organizacja zajęć semestrze letnim 2020/21

obrazek:

Ukazało się Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.

Zgodnie z Zarządzeniem:

  • Zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich, a także innych formach kształcenia na UMK na kierunkach studiów przypisanych do dyscypliny z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021, są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość, zwanymi dalej „trybem zdalnym”.
  • Lektoraty  języków  obcych  i  zajęcia  z  wychowania  fizycznego  odbywają  się  również w  trybie zdalnym.

Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

pozostałe wiadomości