Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Prof. Roman Czaja laureatem Nagrody Eike von Repkowa

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Roman Czaja z Wydziału Nauk Historycznych został uhonorowany prestiżową Nagrodą Eike von Repkowa. Kapituła doceniła całokształt pracy naukowej i organizacyjnej badacza z UMK, przede wszystkim jego wieloletni wkład w polsko-niemieckie pojednanie budowane poprzez pogłębioną współpracę naukową.

Informacja na stronie miasta Magdeburg

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest wspólnie przez Miasto Magdeburg i Uniwersytet Otto von Guerickego w Magdeburgu. Laureatów wyłania się spośród  osób skupiających się w swej pracy na historii i kulturze Saksonii-Anhalt i uwzględniających jej złożone związki z innymi regionami Europy. Laureatami mogą być pisarze lub naukowcy, których prace znacząco przyczyniły się do poszerzenia i popularyzacji wiedzy na temat środkowych Niemiec, szczególnie z zakresu historii, historii prawa, germanistyki i nauk społecznych.

Prof. dr hab. Roman Czaja – historyk, mediewista, zajmuje się historią miast, zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach oraz kartografią historyczną. Urodził się w 1960 r. w Wąbrzeźnie. Studia historyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończył w 1983 r. W 1988/1989 jako doktorant studiował na Westfälische – Wilhelms – Universität w Münster. Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Antoniego Czacharowskiego obronił w 1991 r. na Wydziale Humanistycznym UMK. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1999 r. na Wydziale Nauk Historycznych UMK. W 2010 r. otrzymał tytuł profesora. Stypendysta Alexander von Humboldt – Stiftung na Humboldt  - Universität w latach 2000 - 2001. Laureat programu "Mistrz" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (w latach 2006-2009). Wydawca "Atlasu Historycznego Miast Polskich" oraz czasopisma "Ordnes Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders". Autor ponad 240 rac naukowych: artykułów i książek, w tym "Miasta Pruskie a zakon krzyżacki" (1999 r.), "Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu". W 2018 r. został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Obecnie kieruje Zakładem Historii Średniowiecza i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii i Archiwistyki UMK, jest też dyrektorem Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz pełni funkcję prezydenta (od 2016 r.) International Commission for the History of Towns oraz wiceprezydenta Internationale Historische Kommisssion zur Erforschung des Deutschen Ordens. 


Więcej informacji

pozostałe wiadomości