Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Prof. Dybaś z austriackim odznaczeniem

obrazek: [fot. Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś z Wydziału Nauk Historycznych UMK został odznaczony Austriackim Krzyżem Honorowym Nauki i Sztuki I Klasy (Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse).

Krzyż przyznawany został za zasługi dla pogłębienia relacji między Austrią a Polską, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch projektów realizowanych w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu: "Karol Lanckoroński i jego rękopiśmienna spuścizna w Austriackiej Bibliotece Narodowej" oraz "Polonika w archiwach austriackich".
Odznaczenie wręczył prof. dr. hab. Bogusławowi Dybasiowi ambasador Republiki Austrii w Polsce dr Werner Almhofer. Uroczystość odbyła się 15 października.

Prof. dr hab. Bogusław Dybaś (ur. w 1958 r. w Warszawie) studiował historię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, na UMK także uzyskał doktorat (1988) oraz habilitację (1998). W latach 1981-1992 pracował w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, zaś od 1992 roku w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN. W latach 1998-2001 pracował w Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) w Lipsku (Niemcy). Od 2001 roku został zatrudniony na UMK jako profesor i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej. Z dniem 1 maja 2007 Prezes PAN powołał go na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, którą to funkcję sprawował przez trzy czteroletnie kadencje (do 2019 roku). W roku 2009 uzyskał tytuł profesorski. Po zakończeniu pracy w Wiedniu powrócił na UMK i jest profesorem w Katedrze Historii Wojskowej na Wydziale Nauk Historycznych. Obszary jego zainteresowań naukowych to: historia nowożytna dawnej Rzeczypospolitej, kwestie polityczne i ustrojowe; historia dawnych Inflant i ich związków z polsko-litewską Rzeczpospolitą; historia Torunia; historia wojskowa (ze szczególnym uwzględnieniem historii fortyfikacji i techniki wojennej); pamięć historyczna i miejsca pamięci. W latach 2004-2014 był redaktorem czasopisma "Zapiski Historyczne". Jest członkiem m.in. Rady Muzealnej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Rady Redakcyjnej czasopisma "Acta Poloniae Historica" oraz "Lietuvos istorijos studijos", a także członkiem Baltische Historische Kommission.

pozostałe wiadomości