Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

VII Toruńskie Konfrontacje Archiwalne

obrazek: [fot. nadesłane przez organizatorów]
fot. nadesłane przez organizatorów

Zapraszamy do udziału w siódmej konferencji z cyklu Toruńskie Konfrontacje Archiwalne: Komu i do czego potrzebne są archiwa?

Konferencja organizowana jest wspólnie przez nasz Instytut, Wydział Nauk Historycznych UMK i, oczywiście, Katedrę Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją UMK. Odbędzie się w Collegium Humanisticum UMK (sala C.0.39) w dniach 5-6 grudnia 2019 r.

PROGRAM KONFERENCJI

 

5 grudnia 2019 r.
 
8.00 – rejestracja
9.00 – rozpoczęcie konferencji
 
9.30–11.00 – sesja plenarna
Waldemar Chorążyczewski (UMK), Długie trwanie archiwów. Kontynuacja i zmiana społecznych funkcji archiwów
Aliaksandr Bialiauski, Stepan Zakharkevich (BUP w Mińsku), “The archive” for an historian: a place of cult, or a cult of place?
Dariusz Magier (UPH, AP w Siedlcach), Klątwa Bogdana Krolla. Co się stało z pracownikami naukowymi w archiwach państwowych?
 
11.30–13.30 – sesja plenarna
Rafał Galuba (UAM), Materiały archiwalne podstawą badań naukowych – wybrane refleksje historyka
Adam Korczyński (PAU), Ewa Skotniczna (PAU, UP JPII), "Po co komu archiwum?" O znaczeniu Fototeki Lanckorońskich w warsztacie historyka sztuki i archeologa
Dorota Drzewiecka, Bartosz Drzewiecki, Magdalena Niedźwiedzka, Bartosz Ogórek (UP KEN), Spuścizna Katedry Antropologii UJ i jej interdyscyplinarny potencjał badawczy
Tomasz Czarnota (UMCS), Czy każde archiwum to fenomen? Kilka pytań o ciemną stronę archiwów
 
13.30–14.30 – przerwa obiadowa
 
14.30–16.30 – sesja plenarna
Urszula Kacperczyk (AGAD), Archiwum jako miejsce gromadzenia akt uznanych przez rządzące władze za nielegalne (casus akt „sejmu rewolucyjnego 1788 r.”)
Janusz Oszytko (IPN w Opolu), Brakowanie akt organów bezpieczeństwa na Opolszczyźnie w latach 1989- 1990 jako narzędzie ochrony transformacji ustrojowej i stabilizacji nowego porządku ustrojowego
Bartłomiej Konopa (AP w Bydgoszczy, UMK), Po co archiwizować Sieć?
Piotr Falkowski (AP w Bydgoszczy, UMK), Czy potrzebujemy akt osobowych?
 
17.00–19.00 – sesja plenarna
Andrej Łatuszkin (BUP w Mińsku), Postawa archiwistów państwowych i prywatnych wobec ratowania aktów archiwum Wielkiego Księstwa Litewskiego w czasach upadku państwowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Bartosz Drzewiecki (UP KEN), Archiwum Wolnego Miasta Krakowa – funkcje, rola i znaczenie dla mieszkańców efemerycznego państewka w latach 1816–1846
Wojciech Woźniak (Prokuratoria Generalna RP), Archiwum zakładowe i kancelaria Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – studium przypadku
Magdalena Biniaś-Szkopek (UAM), Aleksandra Losik-Sidorska (PAN Biblioteka Kórnicka), Cyfrowa platforma zbiorów w bibliotece naukowej a zasób jej archiwum zakładowego – czyli schować czy digitalizować?

 

6 grudnia 2019 r.
 
9.00–10.30 – sesja posterowa
Monika Cołbecka (UP KEN, UMK), Jak archiwa kształcą swoich użytkowników? O szkoleniu użytkowników jako jednej z form świadczonych przez archiwa usług informacyjnych
Piotr A. Czyż (UPH, Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie), Kancelaria centralna dóbr Zamoyskich jako przykład wszechkancelarii. Fenomen czy mit?
Marcin Frąś (AP w Bydgoszczy, UMK), Kilka słów w sprawie sposobów docierania do informacji w archiwach miejskich Wielkopolski w okresie staropolskim
Katarzyna Kluczwajd (WPB Książnica Kopernikańska), Od projektu orła do refleksji o miejskim i państwowym podtekście (w stulecie odzyskania niepodległości)
Hubert Mazur (UP KEN), Prace kulturalne archiwów państwowych na łamach pisma "Archiwum w Regionie. Gazetka kursowa kierowników powiatowych archiwów państwowych"
Damian Sitkiewicz (UPH), Garść refleksji o funkcjonowaniu pracowni naukowych w Polsce. Wybrane przykłady
Robert Stępień (UMCS), Profil i potrzeby informacyjne użytkowników archiwów brytyjskich
 
11.00–13.30 – sesja plenarna
Magdalena Heruday-Kiełczewska (UAM), Archiwum o. Tomasza Alexiewicza OP – odpowiedź na potrzeby małej społeczności?
Halina Dudała (UP KEN), Archiwum parafialne: przerwane ogniwo pamięci?
Piotr Szkutnik (UŁ), Kwerendy w kancelariach (archiwach) parafialnych – autorefleksje z perspektywy dwóch dekad
Mateusz Żmudziński (AADDT), Diecezjalne archiwa historyczne – tylko dla genealogów?
Anna Nowakowska-Wierzchoś (IH PAN), Kamień węgielny i epitafium. Archiwalia Muzeum Zasłużonych Polek w Lwowie (1929-1939)
 
13.30–14.30 – przerwa obiadowa
 
14.30–17.00 – sesja plenarna
Magdalena Wiśniewska-Drewniak (UMK), Archiwa społeczne a symboliczna anihilacja – o celach oddolnego dokumentowania
Michał Antonowicz (UMK), Funkcjonowanie archiwów organizacji polonijnych w Omsku na Syberii Zachodniej
Rafał Openkowski (UMK), Archiwa Związku Harcerstwa Polskiego tylko dla harcerzy? Obraz funkcjonowania na podstawie analizy ich użytkowników
Agnieszka Konstankiewicz (AP w Lublinie),  Archiwa rodzinne jako obszar zainteresowania archiwów państwowych
Paweł E. Weszpiński (Muzeum Warszawy), Rzeczy, informacje i ludzie. Mapa w zbiorach muzealnych i archiwalnych
 
17.00 – zamknięcie konferencji

pozostałe wiadomości