Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Konkurs na granty JM Rektora UMK w 2020 roku

Konkurs JM Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na granty na wyjazdy zagraniczne w celu prowadzenia kwerend bibliotecznych i archiwalnych związanych z realizacją projektów badawczych oraz nawiązania kontaktów naukowych w 2020 roku.

Konkurs jest skierowany do pracowników i doktorantów wszystkich Wydziałów i Instytutów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (niezależnie od uprawianej dziedziny naukowej).

Realizacja grantu: przy placówce zagranicznej UMK Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu (Niemcy).

W imieniu JM Rektora UMK prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna uprzejmie informuję o możliwości uzyskania grantu na pobyt dwutygodniowy związany z badaniami naukowymi oraz/lub celem nawiązania kontaktów naukowych w Würzburgu w 2020 roku. Grant można wykorzystać w dowolnym terminie, maksymalnie do dnia 18 grudnia 2020 roku (termin przyjazdu podany we wniosku traktowany jest jako orientacyjny, nie jest obowiązujący).

Wnioski o przyznanie grantu uprzejmie prosimy przesyłać w terminie do 29 listopada 2019 roku. Wniosek składa się z dwóch części:

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie rozesłana pocztą mailową bezpośrednio do osób aplikujących do dnia 15 lutego 2020 roku. Szczegółowe informacje o Konkursie, jego Regulamin (m.in. wysokość dofinansowania), formularz wniosku znajdują się na stronie internetowej Polskiej Misji Historycznej.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

Adres w wypadku przesyłania „Zgody na przetwarzanie danych osobowych” pocztą tradycyjną:

Universität Würzburg
Polnische Historische Mission
Philosophiegebäude
Am Hubland
97074 Würzburg
Niemcy

pozostałe wiadomości