Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Spotkanie autorskie

obrazek: Okładka książki "Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)" Jarosława Krasnodębskiego
Okładka książki "Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948)" Jarosława Krasnodębskiego

Zapraszamy na prezentację książki Jarosława Krasnodębskiego Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), która została oparta na wielu wcześniej niepublikowanych źródłach archiwalnych oraz bogatej literaturze przedmiotu. Autor podczas spotkania opowie o  losach mieszkańców Wileńszczyzny w okresie powojennych przemieszczeń ludnościowych, a także przybliży proces osiedlania się różnych grup zawodowych i środowisk ekspatriantów w Toruniu, w tym między innymi osób związanych z naszym uniwersytetem oraz teatrem. 
Spotkanie odbędzie się 26 listopada 2019 r. w sali AB.0.09 w Collegium Humanisticum UMK - rozpoczęcie o godzinie 11.30.

 
O autorze
 
Jarosław Krasnodębski jest absolwentem Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Ziem Wschodnich Rzeczypospolitej. Autor książki Z Wilna nad Wilią do "Wilna nad Wisłą". Ekspatriacja i osiedlenie się mieszkańców Wileńszczyzny w Toruniu (1944-1948), a także autor ponad trzydziestu artykułów naukowych i popularno-naukowych dotyczących różnych obszarów życia społecznego Polaków w Stanisławowie w okresie międzywojennym. Reżyser filmu dokumentalnego Tam był mi raj. Opowieść o dawnym Stanisławowie. Poza pracą naukową udziela się również na rzecz rozwoju polskiej kultury na Ukrainie. Współpracuje od kilku lat z Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku oraz gazetą "Kurier Galicyjski".

pozostałe wiadomości