Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Sympozjum naukowe „Problemy funkcji archiwów”

obrazek:

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Historii i Archiwistyki UMK i Rada Naukowa „Symposia Archivistica” zapraszają na sympozjum naukowe Problemy funkcji archiwów. Sympozjum odbędzie się w dniach 7–8 listopada w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu.

PROGRAM SYMPOZJUM
Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK (C.0.39)

7 listopada 2019 r.

11.00–11.10 Otwarcie sympozjum

11.10–13.30 Referaty:
prof. dr hab. Bohdan Ryszewski – wprowadzenie
dr hab. Waldemar Chorążyczewski, prof. UMK (UMK) – Ewolucja funkcji archiwów
dr Hadrian Ciechanowski (UMK) – Funkcja naukowa archiwów
dr Agnieszka Rosa (UMK) – Funkcja edukacyjna archiwów
dr Rafał Leśkiewicz (IPN) – Ewolucja funkcji Archiwum IPN

13.30–15.00 Przerwa obiadowa

15.00–17.00 – Referaty:
dr Paweł Perzyna (IPN) – Archiwum IPN jako szczególny przykład archiwum wieczystego
dr Jerzy Bednarek (IPN) – Funkcje specjalne archiwów z aktami tajnych służb systemów totalitarnych w Europie Środkowo-Wschodniej
Janusz Piwowar (IPN), dr Mariusz Żuławnik (IPN) – Organizacja i funkcje Arolsen Archives – Międzynarodowego Centrum Prześladowań Nazistowskich
Wiesław Kaczmarczyk (IPN) – Działalność edukacyjna Archiwum IPN w Warszawie

17.00–18.00 Posiedzenie Rady Naukowej „Symposia Archivistica”


8 listopada 2019 r.

10.00–12.30 Referaty:
dr hab. Władysław Stępniak (em. prof. UMK) – Funkcje archiwów w Dekrecie o archiwach z 1919 r.
dr Wojciech Woźniak (Prokuratoria Generalna RP) – Funkcje archiwów w strategii archiwów państwowych
dr Bartosz Nowożycki (NDAP) – Organizacja i funkcje archiwów amerykańskich
dr Anna Żeglińska (UG) – Organizacja i funkcje archiwów niemieckich
ks. dr hab. Roman Majka (CSMA) – Funkcje archiwów kościelnych

12.30–13.00 Podsumowanie sympozjum

pozostałe wiadomości