Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Historia pod znakiem rocznic

obrazek: Warszawa, rok 1916 - 125 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja [fot. Ze zbiorów fotopolska.eu]
Warszawa, rok 1916 - 125 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja fot. Ze zbiorów fotopolska.eu

Katedra Historii XIX-XX wieku i Historii Najnowszej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

Konferencja odbędzie się w Toruniu, na Wydziale Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w dniach 17–18 października 2019 r.

Rok 2018 upłynął pod znakiem istotnych w polskim kalendarzu historycznym okrągłych rocznic: 11 listopada świętowaliśmy stulecie odzyskania niepodległości, natomiast 28 listopada stulecie uzyskania przez Polki praw wyborczych. Rocznice te stanowiły inspirację dla badaczy różnych dyscyplin naukowych, aby raz jeszcze przyjrzeć się problemowi polskiej niepodległości oraz partycypacji kobiet w życiu społeczno-politycznym. Stanowiły również okazję do podjęcia refleksji nad znaczeniem i rolą rocznic w życiu publicznym. Naprzeciw temu ostatniemu zagadnieniu wychodzi konferencja pt. Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze).

W zamierzeniu organizatorów konferencji jest interdyscyplinarna analiza tytułowego zagadnienia z uwzględnieniem różnych epok historycznych łącznie ze współczesnością, a tym samym zaproszenie do wspólnej debaty przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

 

Rada Naukowa konferencji:

prof. dr hab. Magdalena Niedzielska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

prof. dr hab. Szczepan Wierzchosławski, prof. em.

dr hab. Tomasz Krzemiński (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk)

 

Komitet Organizacyjny Konferencji:

dr Ilona Zaleska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

dr Aneta Niewęgłowska (Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

 

PROGRAM KONFERENCJI

Toruń, 17–18 października 2019 r., Collegium Humanisticum UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1,
Sala im. Profesora Karola Górskiego (C.0.39)

 

CZWARTEK (17 X)

9.00 – Rejestracja uczestników konferencji
9.20 – Uroczyste otwarcie

 

Sesja I

9.40–10.00
dr hab. Marek Białokur, prof. Uniwersytetu Opolskiego
Rocznice i ich niedoceniona rola w utrwalaniu wiedzy historycznej. Między domem, szkołą a historią w przestrzeni publicznej

10.00–10.20
prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, IH PAN
Najczęściej świętowana. Początki obchodów rocznicy bitwy pod Wiedniem

10.20–10.40
dr Mirosława Radowska-Lisak, Instytut Literatury Polskiej UMK w Toruniu
Styczniowe dziedzictwo listopada. Rocznica powstania 1830 r. w "obrazkach z natury” Józefa Ignacego Kraszewskiego

10.40–10.55 Dyskusja

10.55–11.15 Przerwa kawowa

 

Sesja II

11.15–11.35
prof. dr hab. Magdalena Niedzielska, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
"Seid einig, einig, einig!" Jubileusz schillerowski w 1859 r. a niemiecki ruch narodowy

11.35–11.55
dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. IH PAN
Zachodniopruskie "saecularia" 1872 roku – jubileusz włączenia prowincji do monarchii Hohenzollernów w ujęciu Niemców i Polaków

11.55–12.15
dr hab. Jolanta Załęczny, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, filia w Pułtusku
"Dzień ten winien być w Państwie Polskim świętem radości, a zarazem ofiary” – o roli obchodów 3 Maja w budowaniu tożsamości narodowej w I połowie XX wieku

12.15–12.35
dr Ilona Zaleska, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Narodowa Demokracja w Królestwie Polskim wobec rocznic historycznych

12.35–12.50 Dyskusja
13.00–14.30 Obiad

Sesja III

14.30–14.50
mgr Anna Jakimowicz, Uniwersytet Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie
Upamiętnienie czy walka z okupantem? Lubelskie obchody rocznicowe w okresie okupacji austriackiej (1915-1918)

14.50–15.10
dr Agnieszka Suplicka, Uniwersytet w Białymstoku
Rocznice odzyskania niepodległości w świetle międzywojennej prasy białostockiej

15.10–15.30
dr hab. Tomasz Łaszkiewicz, prof. IH PAN
Łokietek czy… Piłsudski? Kontrowersje polityczne wokół obchodów sześćsetnej rocznicy bitwy pod Płowcami na Kujawach

15.30–15.50
mgr Piotr Księżniakiewicz, Towarzystwo Miłośników Solca Kujawskiego w Solcu Kujawskim
Obchody świąt i uroczystości państwowych w szkołach powiatu bydgoskiego w latach 1920–1939

15.50–16.05 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji
16.20 Uroczysta kolacja

PIĄTEK (18 X)
 
Sesja IV

9.30–9.50
dr hab. Sylwia Grochowina, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Nazistowskie świętowanie w okupowanym przez Niemców Toruniu na podstawie dziennika "Thorner Freiheit" (1939-1945)

9.50–10.10
dr Tomasz Osiński, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, IPN Lublin
Ewolucja obrazu powojennej reformy rolnej w propagandowych materiałach rocznicowych w latach 1944-1989

10.10–10.30
dr Michał Kalbarczyk, Ludowe Towarzystwo Kulturalno-Naukowe (oddział Garwolin)
Tradycje Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Stronnictwie Demokratycznym

10.30–10.50
mgr Anna Polańska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego
Gdańska Galeria GN i jej udział w budowaniu historii opartej o rocznice

10.50–11.05 Dyskusja
11.05–11.25 Przerwa kawowa

Sesja V

11.25–11.45
dr Krzysztof Garczewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Rocznice historyczne w Republice Austrii

11.45–12.05
ks. dr Wojciech Kućko, Wydział Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie
"My z niego wszyscy…" Rocznice św. Stanisława Kostki oraz ich wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej i religijnej Polaków

12.05–12.25
mgr Piotr Falkowski, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
Obchody 100-lecia powstania archiwów państwowych

12.25–12.45
dr Aneta Niewęgłowska, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu
Obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez Polki

12.45–13.10 Dyskusja i podsumowanie konferencji
13.20 Obiad

pozostałe wiadomości