Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna dla Szkół Gimnazjalnych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wspiera organizację Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej dla Szkół Gimnazjalnych.


 

12 września 2018 r.

W roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się trzecia edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/. Tam też można znaleźć harmonogram trzeciej edycji Olimpiady

Zwracamy się z prośbą o szerzenie idei Olimpiady , której celem jest wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, a także zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów. Tegoroczna edycja Olimpiady skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, a także do uczniów siódmych i ósmych klas szkół podstawowych.

Na zgłoszenia czekamy od 10 do 28 września 2018 r. Prosimy o rejestrację uczestników (uruchomiona została 10 września) przez komisje szkolne / międzyszkolne za pośrednictwem strony internetowej http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy.

Z poważaniem,
Komitet Okręgowy OHG w Toruniu

List KO OHG w Toruniu


 

7 listopada 2018 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji II etapu (okręgowego) Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Okręgu w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Eliminacje okręgowe – etap pisemny, odbędą się 1 grudnia 2018 r. w Toruniu w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1 w Auli (s. AB 1.22). Początek eliminacji o godz. 10.30, test pisemny rozpocznie się o godz. 11.00.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Rosa

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu OHG (okręgowego).


 

4 grudnia 2018 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji ustnych etapu okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Okręgu w Toruniu w roku szkolnym 2018/2019.

Etap ustny eliminacji okręgowych odbędzie się 7 grudnia (piątek) br. w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (ul. Bojarskiego 1) w sali C.1.47. Początek eliminacji o godzinie 8.50.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Do 6 grudnia (środa), do godziny 12.00 uczniowie są zobowiązani przesłać na adres e-mail: ohg.torun@umk.pl listę z lekturami na etap ustny (3 wybrane lektury z listy ogólnej, dostępnej na stronie OHG).

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Rosa

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji okręgowych OHG.