Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Olimpiada Historyczna dla Szkół Gimnazjalnych

Instytut Historii i Archiwistyki UMK wspiera organizację Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. W budynku Collegium Humanisticum UMK – siedzibie Wydziału Nauk Historycznych UMK i Instytutu Historii i Archiwistyki UMK – przeprowadzane są eliminacje okręgowe Olimpiady.

W tym miejscu publikowane są ogłoszenia Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej.

Ogólnopolska strona www Olimpiady Historycznej dla Szkół Gimnazjalnych.


 

W roku szkolnym 2017/2018 odbędzie się druga edycja Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów. Organizatorem Olimpiady jest Polskie Towarzystwo Historyczne. Zasady udziału w Olimpiadzie zostały określone w regulaminie, który znajduje się na stronie internetowej: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/. Tam też można znaleźć harmonogram drugiej edycji Olimpiady

Zwracamy się z prośbą o szerzenie idei Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, której celem jest wspieranie zainteresowania historią i doskonalenie umiejętności historycznych uczniów, a także zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów. Tegoroczna edycja Olimpiady skierowana jest do uczniów szkół gimnazjalnych, a także do uczniów siódmych klas szkół podstawowych.

Na zgłoszenia czekamy od 8 września do 2 października 2017 r. Prosimy o rejestrację uczestników (uruchomiona zostanie 8 września) przez komisje szkolne / międzyszkolne za pośrednictwem strony internetowej http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/formularz-zgloszeniowy.

Z poważaniem,
Komitet Okręgowy OHG w Toruniu


 

7 listopada 2017 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji II etapu (okręgowego) Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Okręgu w Toruniu.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Eliminacje okręgowe – etap pisemny, odbędą się 2 grudnia 2017 r. w Toruniu w budynku Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1 w Auli (s. AB 1.22). Początek eliminacji o godz. 10.30, test pisemny rozpocznie się o godz. 11.00.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Nauczycieli i rodziców, którzy przyjadą z uczniami, zapraszamy na dedykowany im wykład, który rozpocznie się o godz. 11.15 w Collegium Humanisticum UMK w sali C 0.39.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Rosa

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu OHG (okręgowego) (pdf).


 

5 grudnia 2017 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji okręgowych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Okręgu w Toruniu.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie przypominamy, że osoby zakwalifikowane do etapu ustnego są zobowiązane przesłać do 6 grudnia 2017 r. (do środy) na adres ohg.torun@umk.pl listę z trzema wybranymi lekturami.

Eliminacje okręgowe (etap ustny), odbędą się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w Toruniu w Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ul. Bojarskiego 1 w sali C 1.47. Początek eliminacji o godz. 10.00.

W celu potwierdzenia tożsamości prosimy uczniów o zabranie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Rosa

 

Lista osób zakwalifikowanych do etapu ustnego eliminacji okręgowych OHG (pdf).


 

3 stycznia 2018 r.

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice,
w załączonym pliku znajduje się lista osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Okręgu w Toruniu.

Wszystkim zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

 

Informacje organizacyjne:

Eliminacje centralne odbędą się w dniach 2-4 marca 2018 r. na Uniwersytecie Warszawskim.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady i wręczenie dyplomów odbędzie się w Pałacu Muzeum Króla Jana III w Wilanowie.

Temat przewodni finału to: Jan III Sobieski i jego czasy. Szczegółowe informacje na temat lektur znajdują się w zakładce ELIMINACJE CENTRALNE: http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl/edycja-2017-2018/eliminacje-centralne

Osoby zakwalifikowane do udziału w finale proszone są o wypełnienie Ankiety Uczestnika Finału i przesłanie jej do 20 stycznia 2018 r. pliku word na adres mailowy:komitet.glowny-ohg@wp.pl oraz pocztą na adres: Komitet Główny Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin

Rodzice/opiekunowie uczestników finału proszeni są o przesłanie podpisanej Zgody na wyjazd do 20 stycznia 2018 r. na adres: dr Agnieszka Rosa, Instytut Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń

 

Koszty podróży oraz pobytu w Warszawie uczestników pokrywa Komitet Główny Olimpiady. Opiekę nad uczestnikami eliminacji centralnych sprawują sekretarze komitetów okręgowych olimpiady. Uczestnicy będą zakwaterowani w hotelach Atos i Aramis.

Rodzice/opiekunowie, którzy chcą towarzyszyć uczestnikom w trakcie finału mogą we własnym zakresie i na własny koszt zarezerwować nocleg w tych hotelach, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc należy to uczynić jak najszybciej (kontakt: Hotel Atos, ul. Mangalia 1, 02-758 Warszawa, tel. 22 207 70 00, email: atos@starthotel.pl . Komitet Główny Olimpiady nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych dla rodziców i opiekunów.

Szczegółowe informacje na temat programu finału zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady w terminie późniejszym.

Sekretarz Komitetu Okręgowego w Toruniu
dr Agnieszka Rosa

 

Lista osób zakwalifikowanych do eliminacji centralnych OHG (pdf).