Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Koło Naukowe Badaczy Białych Plam nagrodzone!

obrazek:

Z nieskrywaną radością informujemy, że Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich przyznało cyklowi wykładów kontrowersyjnych "O tym się nie mówi..." II miejsce w kategorii Wydarzenie Naukowe w konkursie DOCUP 2018. Konkurs ma charakter ogólnopolski i adresowany jest do reprezentantów wszystkich dziedzin nauki: zarówno humanistów, przedstawicieli obszaru nauk technicznych, medycznych, społecznych, jak i przyrodników.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 grudnia br. we Wrocławiu.

Krótka historia „O tym się nie mówi…”

W 2013 roku studenci historii (spec. studia polsko-niemieckie) zainicjowali powstanie i wdrożenie projektu cyklu wykładów kontrowersyjnych „O tym się nie mówi…”, którego celem było umożliwienie dyskusji i wymiany myśli na tematy sporne i problematyczne dotyczące historii najnowszej, tak Polski, jak i powszechnej. Projekt zakładał, aby w ramach tego cyklu wykładów zapraszać wybitnych historyków i badaczy dziejów najnowszych, którzy w swojej pracy naukowej podejmują tematy trudne i często budzące kontrowersje. Cykl wykładów początkowo realizowany był w ramach działalności Koła Naukowego Historii Niemiec, a pierwszy z nich odbył się w styczniu 2014 r. Warto nadmienić, że od stycznia 2014 roku do czerwca 2015 roku odbyły się cztery wykłady z tego cyklu.

W 2015 roku zapadła decyzja o powołaniu do życia nowego Koła, które mogłoby prowadzić szeroko rozumianą działalność naukową skupiającą się na tematach historycznych. W taki właśnie sposób utworzono Koło Naukowe Badaczy Białych Plam [1], które od tamtej pory dr Jacek Młynarczyk i mgr Alicja Bartnicka otaczają swoją opieką naukową. Koło powstało z myślą o pogłębianiu i popularyzowaniu wiedzy historycznej, nie tylko wśród jego członków i aktywnych działaczy, lecz przede wszystkim w społeczności akademickiej, a także poza nią.

Wraz z momentem powstania Koła Naukowego Badaczy Białych Plam spotkania „O tym się nie mówi…” stały się elementem jego działalności. Do tej pory (od stycznia 2014 roku) odbyło się jedenaście (!) takich wykładów. Wśród zaproszonych gości byli: Leszek Żebrowski, dr Alina Cała, dr Franziska Zaugg [Szwajcaria], dr hab. Sławomir Cenckiewicz, Marcin Ogdowski [korespondent wojenny, którego gościliśmy dwukrotnie] , dr hab. Grzegorz Motyka, dr hab. Krzysztof Szwagrzyk, dr Paweł Zyzak, prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król oraz dr Martyna Grądzka-Rejak .

Cykl wykładów kontrowersyjnych „O tym się nie mówi…” cieszy się ogromną popularnością: wśród słuchaczy, poza studentami naszego Uniwersytetu, znajdują się także uczniowie lokalnych szkół, mieszkańcy Torunia, a nawet pasjonaci historii z odległych zakątków Polski. Śmiało można rzec, że cykl „O tym się nie mówi…” jest w tej chwili „marką samą w sobie”, „dumą i towarem eksportowym” naszego Wydziału, ponieważ wykłady są już powszechnie znane, a za sprawą plakatów i różnego rodzaju ogłoszeń je promujących łatwo rozpoznawane.

Każde tego typu spotkanie odbywa się na Wydziale Nauk Historycznych UMK i jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych słuchaczy, którzy biorą aktywny udział w dyskusji. Dodać należy, że od pewnego czasu wykłady są nagrywane oraz udostępniane w internecie na profilu Instytutu Historii i Archiwistyki UMK. Poniżej linki do nagrań z ostatnich prelekcji:

  1. Zbrodnia wołyńsko-galicyjska 1943-1945 (wykład odbył się 14 XI 2016 r.):

https://www.youtube.com/watch?v=ZXEDqwV7a7I.

  1. Żołnierze Wyklęci powracają: poszukiwanie miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego (wykład odbył się 24 I 2017 r.):

https://www.youtube.com/watch?v=69FfAhHk5XU.

  1. Kulisy Sierpnia ’80 (wykład odbył się 10 V 2017 r.):

https://www.youtube.com/watch?v=XgkKzxkBqss.

  1. Fenomen „biblii nienawiści”. Wokół polskiej edycji „Mein Kampf” (wykład odbył się 23 XI 2017 r.)

https://www.youtube.com/watch?v=N_QIGyC48J4.

  1. Stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej (wykład odbył się 29 XI 2018 r.)

https://www.youtube.com/watch?v=0eAAU4Z4UNU.

Jesteśmy przekonani, że organizowanie wykładów poruszających kontrowersyjne treści, jest działalnością pożądaną i spotyka się z pozytywnym przyjęciem ze strony publiczności i wykładowców naszego Uniwersytetu.

Nagroda przyznana przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w każdorazowe przygotowanie wykładów z cyklu „O tym się nie mówi…”: dziękujemy naszym Gościom, wszystkim uczestnikom spotkań i przede wszystkim Dyrekcji Instytutu Historii i Archiwistyki oraz panu Krystianowi Chyrkowskiemu.

Członkowie Koła Naukowego Badaczy Białych Plam w latach 2015–2018: Regina Dąbkowska, Michał Gottwald, Bartosz Kopczyński, Mateusz Klekowiecki, Aleksander Tenderenda, Aleksandra Maćkiewicz, Krzysztof Maliszewski, Judyta Rykowska, Karolina Wojtczak, Anna Węgierska, Jacek Kosma, Bartosz Musiał.

Niektórzy członkowie Koła Naukowego Badaczy Białych Plam z opiekunem

PS. Osoby zainteresowane działalnością w Kole Naukowym Badaczy Białych Plam zachęcamy do kontaktu poprzez naszą stronę facebookową, bądź bezpośrednio z opiekunami.

mgr Alicja Bartnicka

[1] Decyzja o utworzeniu Koła Naukowego Badaczy Białych Plam została podpisana dnia 19 V 2015 roku. W Rejestrze Uczelnianych Organizacji Studenckich Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Koło Naukowe Badaczy Białych Plam widnieje pod numerem 266.

pozostałe wiadomości