Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zajęcia z historii Holocaustu na UMK

Napis

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał grant w ramach University Partnership Program in Holocaust Studies, na zrealizowanie zajęć poświęconych tematyce związanej z historią Holocaustu. Finansowanie zostało przyznane przez organizację Claims Conference. The Conference on Jewish Material Claims Against Germany z Nowego Jorku. Claims Conference przyznaje granty europejskim uniwersytetom na prowadzenie kursów o Holocauście przez okres jednego roku, z możliwością przedłużenia programu o kolejne trzy lata. Uniwersytet Mikołaja Kopernika był jedną z trzech placówek akademickich, które otrzymały finansowanie w tegorocznej edycji tego konkursu.  

W ramach tego grantu w ogólnouniwersyteckiej ofercie dydaktycznej UMK pojawią się następujące zajęcia: 

Semestr zimowy 2022/2023:

  1. Wprowadzenie do historii Holocaustu
  2. Zagłada Żydów podczas II wojny światowej
  3. Źródła do historii Holocaustu

Semestr letni 2022/2023:

  1. Świat po Holocauście
  2. Obraz Holocaustu w literaturze i filmie
  3. Holocaust – miejsca pamięci i instytucje badawcze

Zajęcia będą odbywały się na Wydziale Nauk Historycznych UMK (Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1). Zakres tematyczny proponowanych kursów został opracowany z myślą o studentach różnych kierunków, będących jednocześnie na różnych etapach studiów. Podejmowana na zajęciach problematyka powinna zatem zainteresować zarówno osoby zaczynające studia licencjackie, kontynuujące naukę na studiach magisterskich, czy kształcące się w szkołach doktorskich. Rozpiętość tematyczna pozwoli zdobyć wiedzę dotyczącą wydarzeń, które doprowadziły do zbrodni Holocaustu czy przebiegu masowej eksterminacji Żydów podczas II wojny światowej. Oprócz tego studenci zapoznają się z szeregiem źródeł historycznych wykorzystywanych w badaniach nad Holocaustem, co może im się przydać w trakcie pisania własnych prac zaliczeniowych. Warto także podkreślić, że chronologicznie kursy wykraczają poza okres międzywojenny czy II wojnę światową, ponieważ pośród poruszanych na zajęciach tematów znajdą się także takie zagadnienia, jak rozliczenia zbrodniarzy wojennych, czy emigracja Żydów z Europy po wojnie. Studentom zainteresowanym twórczością literacką czy kinem proponujemy konwersatorium, które będzie się koncentrowało na omówieniu i analizie wątków holocaustowych w utworach literackich i filmowych.

Kursy zostaną poprowadzone przez dr Alicję Bartnicką, która oprócz wspomnianych ćwiczeń wygłosi po dwa wykłady w każdym semestrze (otwarte dla publiczności).

Serdecznie zachęcamy do zapisów na zajęcia!

pozostałe wiadomości