Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Nowe konkursy IDUB

Zdjęcie ilustracyjne

Ruszają kolejne nabory w konkursach realizowanych w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza 

Debiuty (IV edycja): 
Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.
Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych.
Nabór trwa od 5.09. do 03.10.2022r.
Szczegóły

Konkurs na grupy badawcze IDUB (dawne PZB):
Celem konkursu jest wyłonienie grup naukowych IDUB oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Wybranych zostanie nie więcej niż 5 grup w każdej z grup dziedzinowych: tj. nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, nauki o życiu oraz nauki ścisłe i techniczne. 
Wyłonione grupy naukowe IDUB charakteryzuje istotny potencjał naukowy potwierdzony przez publikacje w uznanych czasopismach oraz monografie wydawane przez prestiżowe wydawnictwa. 
Laureat konkursu – grupa naukowa IDUB otrzyma wsparcie w wysokości 200 000 zł na okres 3 lat funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. 
Nabór trwa od 19.09. do 17.10.2022r.
Szczegóły

Mobilności dla doktorantów:
Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych.
Nabór trwa od 3.10. do 31.10.2022r.
Szczegóły

Mobilności dla pracowników:
W ramach tego konkursu istnieją moduły:
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK, 
- Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych,
- Konkurs dla profesorów wizytujących UMK,
Nabór trwa od 24.10 do 21.11.2022r.
Szczegóły

pozostałe wiadomości