Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Ad Maiora Natus Sum - zaproszenie

obrazek:

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Jezuici w Toruniu zapraszają na konferencję naukową i wystawę „AD MAIORA NATUS SUM". Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550-1568). W roku 450. rocznicy śmierci Patrona dzieci i młodzieży, która odbędzie się 13 listopada 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu (ul. Gagarina 13, Sala Audytoryjna [parter]).

PROGRAM KONFERENCJI

10.00-10.30 Otwarcie konferencji oraz przemówienia organizatorów
10.30-11.00 prof. dr hab. Kazimierz Maliszewski, Sylwetka św. Stanisława Kostki SJ (7550-1568) na tle jego epoki
11.00-11.30 dr hab. Adam Kucharski, Pielgrzymi, preceptorzy i wokalisi. Życie codzienne jezuitów polskich w podróżach po Europie (1564-1773)
11.30-12.00 dr Michał Białkowski, Jubileusze sprzed półwiecza. Uroczystości ku czci św. Stanisława Kostki SJ w latach 1962-1968

12.00-12.30 otwarcie wystawy (I piętro Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz przerwa kawowa

12.30-13.00 dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, Przejawy kultu św. Stanisława Kostki SJ
13.00-13.30 o. dr Krzysztof Dorosz SJ, O wizerunkach św. Stanisława Kostki SJ w polskiej tradycji hagiograficzno-literackiej
13.30-14.00 Wiktor Binnebesel, Dlaczego nie Camino de Santiago? Opowieść o pielgrzymce inspirowanej wędrówką św. Stanisława Kostki SJ do Rzymu
14.00-14.30 Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

pozostałe wiadomości