Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Zbrodnia pomorska 1939 - debata

obrazek:

Debata Zbrodnia pomorska 1939, zorganizowana wspólnie przez Instytut Historii i Archiwistyki UMK oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Bydgoszczy, która odbyła się 23 października 2018 roku, była jednocześnie naukową inauguracją nowego roku akademickiego w naszym Instytucie. Jej celem było omówienie potrzeby wprowadzenia do historiografii, edukacji i pamięci narodowej terminu „Zbrodnia pomorska 1939”. 

Wzięli w niej udział naukowcy badający zbrodnie niemieckie popełnione na ludności polskiej w latach II wojny światowej na terenie przedwojennego województwa pomorskiego: dr Tomasz Ceran (IPN), prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski (UG), dr Danuta Drywa (Muzeum Stutthof), dr hab. Sylwia Grochowina (UMK), prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (UKW), dr hab. Aleksander Lasik (UKW), dr Izabela Mazanowska (IPN), dr Marcin Przegiętka (IPN) i dr Tomasz Rabant (Muzeum II Wojny Światowej).

pozostałe wiadomości