Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Rok 1918 w historii Europy Środkowo-Wschodniej - konferencja polsko-ukraińska

obrazek:

W dniach 27-28 września 2018 r. na Charkowskim Uniwersytecie Narodowym im. W.N. Karazina odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana „1918 рік в історії Центрально-Східної Європи: до 100-річчя проголошення незалежності УНР та 100-річчя відродження Польської Державності” (1918 rok w historii Europy Środkowo-Wschodniej: z okazji 100-lecia ogłoszenia niepodległości Ukraińskiej Republiki Ludowej oraz 100-lecia odrodzenia Państwowości Polskiej). Współorganizatorem konferencji był Instytut Historii i Archiwistyki UMK, który w Charkowie reprezentował zastępca dyrektora IHiA dr hab. Maciej Krotofil. Podczas obrad badacze z różnych ośrodków naukowych z Ukrainy i Polski wygłosili ponad 50 referatów. Uczestnicy konferencji odwiedzili także Cmentarz Ofiar Totalitaryzmu w Charkowie, gdzie pochowano oficerów Wojska Polskiego zamordowanych przez NKWD w 1940 r.

pozostałe wiadomości