Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

W czwartek 25 stycznia odbędą się zajęcia z poniedziałku

obrazek:

Przypominamy - zgodnie z zarządzeniem nr 68 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018, w celu umożliwienia realizacji zajęć zgodnie z planem studiów ustala się, że 25 stycznia 2018 r. (czwartek) odbędą się zajęcia przewidziane w planie zajęć na poniedziałek.

Pozostałe wiadomości