Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Polacy i Czesi 'W drodze do Niepodległej...' - konferencja

obrazek:

W dniach 13-14 czerwca 2018 roku w Collegium Humanisticum UMK w Toruniu odbędzie się polsko-czeska konferencja W drodze do Niepodległej... Dylematy, działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918, na którą serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów: Wydziału Nauk Historycznych UMK, Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, Zakładu Historii XX wieku UMK i toruńskiego Ośrodka Debaty Międzynarodowej.

PROGRAM KONFERENCJI

Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych UMK (C 0.39)

13 czerwca (środa)
 
13.00-13.15 Otwarcie konferencji:
Dziekan Wydziału Nauk Historycznych UMK - prof. dr hab. Stanisław Roszak
Dziekan Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego - prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.
Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki UMK - prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski

U PROGU WIELKIEJ WOJNY
13.15-13.35 Polacy i Czesi u progu Wielkiej Wojny
13.35-13.55 Długa droga do wolności. Kształtowanie się postaw narodowych mieszczaństwa polskiego zaboru pruskiego na przełomie XIX i XX wieku

W ORBICIE IDEI
13.55-14.15 Wartości państwa w filozofii T. G. Masaryka
14.15-14.35 Piłsudski i jego program odbudowy państwa polskiego
14.35-14.55 Koncepcje przyszłej polskiej polityki zagranicznej i stosunków dyplomatycznych w czasie Wielkiej Wojny   

KOŚCIÓŁ I NARÓD: ROLA CZYNNIKA WYZNANIOWEGO DLA CZECHÓW I POLAKÓW
16.00-16.20 Kryzys kościelny u progu czeskiej państwowości. Od Kościoła uniwersalnego do narodowej organizacji religijnej
16.20-16.40 Rola Kościoła w przyszłym państwie polskim i jego wpływ na dusze i mentalność Polaków
16.40-18.00 Dyskusja

 

14 czerwca (czwartek)
 
W DRODZE DO NIEPODLEGŁEJ: GRUPU SPOŁECZNE I STRONNICTWA POLITYCZNE
9.30-9.50 Šlechta a počátky české státnosti
9.50-10.10 Środowiska konserwatywne na terenach zaboru pruskiego wobec odzyskania niepodległości
10.10-10.30 Vznik Československa a mocenský transfer v obecních samosprávách moravských měst
10.30-10.50 Dyskusja
 
11.00-11.20 Polská otázka jako vnitropolitický problém Rakousko-Uherska za první světové války
11.20-11.40 Austria-Hungary, Bolshevik Russia and the Polish Question, 1917-1918
11.40-12.00 Kwestia polsko-czechosłowackiej współpracy wojskowej w Rosji (1917-1920)
13.00-13.20 Rozpad monarchii Habsburgów w relacjach „Gwiazdki Cieszyńskiej”
13.20-13.40 Koncepcje polityki narodowościowej w przyszłym państwie czechosłowackim
13.40-14.00 Instytut Pamięci Narodowej wobec obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości
14.00-14.20 Polski wysiłek zbrojny w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1918 - ocena stanu badań i postulaty badawcze
14.20-14.40 Ci co wybrali internacjonalizm. Czesi którzy wybrali Armię Czerwoną
14.40 Dyskusja i podsumowanie konferencji

pozostałe wiadomości