Instytut Historii i Archiwistyki

Kontaktul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3732
fax: +48 56 611 3775
e-mail: iha@umk.pl

Z wizytą w Kijowie

obrazek:

Na początku maja 2018 r. dziekan Wydziału Nauk Historycznych, prof. dr hab. Stanisław Roszak oraz zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki UMK, dr hab. Maciej Krotofil przebywali w Kijowie. Stolicę Ukrainy odwiedzili na zaproszenie władz Wydziału Historycznego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Nasi przedstawiciele odbyli szereg spotkań, m.in. z dziekanem wspomnianego wydziału, prof. dr hab. Iwanem Patrylakiem, a także z kierownikami poszczególnych katedr Wydziału Historycznego. Przedmiotem rozmów były praktyczne aspekty realizacji umowy o współpracy zawartej niedawno przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i uczelnię z Kijowa. Rozmowy były bardzo owocne. Zaplanowano wspólne przedsięwzięcia związane z wymianą studentów i kadry naukowej, a także organizację konferencji naukowych.

pozostałe wiadomości